Betäckta Ston Dräktiga Levande föl Dräktighet Levande föl
2008* 8 7 7 88% 88%
2013** 1 0 0 0% 0%
2021 2 0 0 0% 0%

* Stod på station på Önnarps Stuteri så något oklart hur många ston han betäckte egentligen
** FAI

Antal avkommor: 25 (27, men 2 saknar ännu pass).