Bingo Bell RC 112 och Castle Verdi RC 118 finns tillgängliga från 1 maj 2024 ! 

Bingo Bell RC 112

TAI/AI – semin
Språngavgift 3500 kr

Levande fölavgift 6000 kr

Castle Verdi RC 118

TAI/AI – semin
Språngavgift 3500 kr

Levande fölavgift 6000 kr

Brolötens Grafit RC 70

FAI – Fryst semin
Endast enligt överenskommelse. 

Janus RC 71

FAI – Fryst semin
Endast enligt överenskommelse. 

Skick av TAI kostar 1250kr/skick med MH-slingan
Swishas i samband med beställning av semin.

Samtliga kostnader är inklusive moms.