*2008, skimmel (f brun), 146cm

Uppfödare: Nina & Anders Gustafson, Lofty Stuteri
Ägare: Stuteri Valorous

HWSD N/N

Premiering 2011: 88888 – 40p Diplom
Stamboksförd Class I
RIKS utställning 2012 – Norrköping: 98887 – 40p GULD rBIS
RIKS utställning 2013 – Björbäck: 99887 – 41p GULD rBIS
RIKS uställning 2015 – Grevagården: 98888 – 41p GULD