Sista årgången efter Brolötens Grafit RC 70 är födda 2009 och de imponerar! 7 födda avkommor 2009, […]
Valorous Monarch genomförde sitt 3 årstest den 8/9 2012 i Nybro Rastypisk, något långsträckt, starkare könsprägel önskat 7 […]
Idag har Monarch och Bingo flyttat till Stall P Berglund i Tveta, Södra Åreda. Flytten gick väldigt […]
Jag kan med glädje avsluta säsongen 2012 med 100% dräktighet då även Carnaby Twice Sparrow RC 950 […]